גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

ועדת הנהלה

 

שם ותפקיד

טלפון

דוא"ל

יו"ר

 

חבר ועדה

חבר ועדה

חברת ועדה

חברת ועדה

 

חבר ועדה

ירון ארנון – מזכיר וגזבר המועצה

054-3244040

yaron@har-adar.muni.il

חבר ועדה

שי ציפורי – מבקר פנים

052-2887592

shai@har-adar.muni.il