גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

הנחות בארנונה

 

שם ותפקיד

טלפון

דוא"ל

יו"ר

חבר ועדה

חבר ועדה

חבר ועדה

ירון ארנון – מזכיר וגזבר המועצה

054-3244040

yaron@har-adar.muni.il

חבר ועדה

עו"ד גילי רוגל – יועץ משפטי של המועצה

 

 

חברת ועדה

בתיה שילת – מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים

050-8561404

batia@har-adar.muni.il