גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

משק לשעת חרום (מל"ח)

 

שם ותפקיד

טלפון

דוא"ל

יו"ר

 

חברת ועדה

חבר ועדה

חבר ועדה

חברת ועדה

חבר ועדה

ירון ארנון – מזכיר וגזבר המועצה

054-3244040

yaron@har-adar.muni.il

חבר ועדה

קובי לוי – מהנדס המועצה

054-3244042

kobi@har-adar.muni.il

חבר ועדה

דוד זטלאוי – יקל"ר

 

 

חבר ועדה

 

 

 

 

חברת ועדה

חגית מרום – רכזת תרבות וחינוך משלים

 

hagit@har-adar.muni.il

חברת ועדה

יעל להב – רכזת הגיל הרך

 

 

חברת ועדה

בתיה שילת – מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים

050-8561404

batia@har-adar.muni.il

חברת ועדה

ברכה אברמיצקי – יו"ר מועדון 50+

 

 

חבר ועדה יוסי חדד - חבר ועדה מקרב הציבור    
חברת ועדה לאונור בס - חברת ועדה מקרב הציבור    
חבר ועדה נחום זקן - חבר ועדה מקרב הציבור    
חבר ועדה משה לב - חבר ועדה מקרב הציבור    
חבר ועדה בני דביר - חבר ועדה מקרב הציבור