גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

איכות הסביבה

איכות הסביבה

שם ותפקיד

טלפון

דוא"ל

יו"ר

חיים מנדל שקד - חבר מועצה

054-2017777

haim269@netvision.net.il

 

חבר ועדה

 

 

חבר ועדה

 

 

חבר ועדה

 

 

חברת ועדה

 

 

 

חבר ועדה

 

 

חבר ועדה

 

 

 

חבר ועדה

 

 

 

חברת ועדה

 

 

 

חבר ועדה