גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

ביקורת

 

שם ותפקיד

טלפון

דוא"ל

יו"ר

חברת ועדה

חבר ועדה

חבר ועדה

שי ציפורי – מבקר פנים

052-2887592

shai@har-adar.muni.il