גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

מכרזים

 

שם ותפקיד

טלפון

דוא"ל

יו"ר

חברת ועדה

חבר ועדה

ירון ארנון – מזכיר וגזבר המועצה

054-3244040

yaron@har-adar.muni.il

חבר ועדה

עו"ד גילי רוגל – יועץ משפטי של המועצה