גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

שיפור פני היישוב (שפ"י) ולב הישוב

 

שם ותפקיד

טלפון

דוא"ל

יו"ר

 

חברת ועדה

חבר ועדה

חבר ועדה

יאיר פישר – מנהל תפעול ובטחון

054-3244050

yair@har-adar.muni.il

חבר ועדה

קובי לוי – מהנדס המועצה

054-3244042

kobi@har-adar.muni.il

חברת ועדה

 

 

חברת ועדה

 

 

 

חברת ועדה

 

 

 

חברת ועדה

 

 

חברת ועדה

 

 

חבר ועדה

 

 

חבר ועדה

 

 

חבר ועדה

 

 

 

חבר ועדה