גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

רשימת הרשויות היציבות 2015

"רשימת הרשויות היציבות 2015 " (בהתאם לנתוני דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2013).

 

הר אדר מופיעה גם השנה ברשימה מכובדת זו.


http://www.moin.gov.il/Subjects/TaktzivRagil/Pages/default.aspx#18;#Subjects/TaktzivRagil/Pages/rashut-yaziv.aspx