גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

מחלקת הנדסה

מחלקת הנדסה - סמכויות ותחומי פעילות:

שם

תפקיד

טלפון

מייל

שעות קבלת קהל

קובי לוי

מהנדס המועצה

מהנדס הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה.

02-6293128

054-3244042

kobi@har-adar.muni.il

בתאום מראש.

אדוה גפני

רכזת רישוי ופיקוח בניה.

רכזת הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה.

02-6293135

adva@har-adar.muni.il

א, ב, ו-ד.

09:00-14:00

 מהנדס המועצה - קובי לוי
הוא הסמכות המקצועית בתחום התכנון והבניה כמתכנן, כמייעץ לראש הרשות והמועצה, וכמבצע של מדיניות המועצה, הועדה המקומית ושל רשויות התכנון.

מחלקת הנדסה -
אחראית על תחומי התכנון, הבינוי והתשתיות במועצה, תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון היישוב.

הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה -
רישוי- הכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות (תב"עות), אישור תכניות לבניה, טיפול בבקשות להיתרי בניה והקלות בבניה, מתן היתרי בניה וטפסי 4.
פיקוח- פיקוח על עמידה באישורים ותקנים בהתאם להוראות החוק, אכיפת חוק התכנון והבניה במרחב התכנון של הר אדר, טיפול בחריגות בניה ותלונות תושבים, טיפול במבנים מסוכנים, אכיפת הסדר,הניקיון והבטיחות באתרי הבניה.

רשות תמרור מקומית -
גיבוש תכניות להסדרת שיפור התנועה ביישוב, סימונים, תמרורים בתחום הרשות, ואישורם ברשות התמרור המקומית ומול הגורמים המוסמכים.

עבודות ציבוריות -
תכנון, הכנת מכרזים, ביצוע ופיקוח על עבודות הפיתוח והתשתית בתחומי הרשות המקומית.(ביוב, מים, כבישים, עמודי תאורה וכד').

בנייה ציבורית -
תכנון והכנת מכרזים לבניית מבני ציבור, ופיתוח שטחים ציבוריים בתחומי הרשות המקומית.
שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור ושטחים ציבוריים.

פרוייקטים מרכזיים לקידום:

  • תכנון בריכת השחייה כשלב ב' של מרכז הספורט.
  • מרכז מסחרי חדש.
  • כביש גישה להר אדר.
  • התייעלות אנרגטית (החלפת תאורת רחובות לתאורת לד, הצבת תאים פוטו-וולטאים על מבני ציבור וכד').
  • מתחם יבלונקה (70 יח"ד בבניה רוויה- מדורגים).
  • תכנון וקידום מתחם האנדרטה.
  • שיפוץ גני ילדים ישנים.
  • חידוש תשתיות בתחומי היישוב.
  • בית העלמין.

 

 

 

 

 

 

.