גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

ביחד למען החייל

שם

תפקיד

טלפון

מיכה צוראל

יו"ר הסניף

052-2872070

אלונה אלט

גזברית

052-3709358