גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

רישום לגני ילדים לשנה"ל תשפ"א

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"א יחל:
ביום שני א' בשבט התש"ף (27 בינואר 2020)  ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התש"ף (16 בפברואר 2020).

http://bit.ly/2REwlxb
יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים חל על ילדים בגיל 3 ואילך.

כיתה א' - התאריכים :
כ"ט בטבת התשע"ד   -   1 בינואר 2014
ט' בטבת התשע"ה     -   31 בדצמבר 2014


גילאי 5 - התאריכים :  
י' בטבת התשע"ה      -   1 בינואר 2015
י"ט בטבת התשע"ו    -   31 בדצמבר 2015


גילאי 4 - התאריכים :
כ' בטבת התשע"ו       -   1 בינואר 2016 
ב' בטבת התשע"ז      -   31 בדצמבר 2016


גילאי 3 - התאריכים : 
ג' בטבת התשע"ז       -   1 בינואר 2017
י"ג בטבת התשע"ח     -   31 בדצמבר 2017

חריגי גיל רך :    
לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו להם 3.
לאור האמור, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2018 עד 15.1.2018 (כולל).


תהליך הרישום באינטרט - מהיר וקל: 
לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר הרישום: http://bit.ly/2REwlxb
הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים, הקפידו למלא את כל הפרטים כולל כתובות מייל.
בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה: "פרטי הרישום נקלטו בהצלחה".

אם הכתובת הרשומה בתעודת הזהות שלכם אינה בהר אדר, לא תצליחו להירשם באתר.
במקרה זה, כדי לבצע רישום עליכם להגיע אל אתי אוזנה עוזרת מנהלת מחלקת החינוך במועצה עם המסמכים הבאים:

 • חוזה שכירות או קניה על שמכם בהר אדר.
 • טופס גריעה של הילד/ה  ממחלקת החינוך בעיר בה התגוררתם בעבר (בו מצוין אם למד בחינוך רגיל או מיוחד).
 • שתי תעודות זהות מקוריות של שני ההורים.

הערות חשובות:

 • עד פתיחת שנה"ל יהיה עליכם לשנות את הכתובת בתעודת הזהות
 • שימו לב!  במידה ואין כרטסת על שמכם במחלקת הגבייה במועצה, יש להסדיר זאת לפני מועד ביצוע הרישום.
  (בשלב ראשון תצטרכו לפתוח כרטסת תושב אצל ענבל אחראית הגבייה ורק אח"כ ניתן יהיה לבצע רישום אצל אתי עוזרת מנהלת מחלקת חינוך במועצה).

השיבוץ בגני הילדים:
השיבוץ לשנה"ל תשפ"א ימסר לכם עד 2/6/2020.
ערעור על השיבוץ ניתן יהיה להגיש עד ל 15/6/20.
שיבוץ סופי ימסר לכל אחד מהילדים עד סוף שנת הלימודים – סוף יוני 2020.

הקריטריונים לשיבוץ:

 1. ביצוע רישום בתקופת הרישום הרשמית  27/1-16/2/20 .
 2. עדיפות בשיבוץ תינתן לילדים הנשארים שנה נוספת בגן חובה (ישארו באותו גן)
 3. גיל הילדים – בהתאם לתאריך הלידה ושנתון הגן
 4. איזון מגדרי – יצירת איזון של הגן: בנים, בנות (במידת האפשר).
 5. איזון בגנים דו-גילאיים – יצירת איזון בין השנתונים.
 6. שיקולים חינוכיים – פסיכולוגיים וחברתיים.

לידיעתכם,
גני הילדים אינם ערוכים לטיפול בילדים שאינם גמולים מחיתולים.
לפיכך, על ההורים לגמול את ילדיהם עד תחילת שנת הלימודים.
לנוחיותכם לחצו על הקישור לעלון גמילה מחיתולים.  

./uploads/n/1575822970.7916.pdf

צרכים מיוחדים:
הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (סייעת רפואית, סייעת אישית, התאמות ללקויי שמיעה, הנגשת הגן וכו') צריכים להודיע על כך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתאריך 1.3.20, בצירוף מסמכים רפואיים מתאימים, לנאוה טל - מנהלת מחלקת החינוך באמצעות כתובת המייל navatal@har-adar.muni.il חשוב להדגיש במיוחד את הילדים הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים לסוגי מזונות/צליאק/מחלות נדירות – אנא, העבירו את המידע בזמן, בצורה מדויקת ובליווי מסמכים רפואיים עדכניים (מחצי השנה האחרונה).

ימים ראשונים בגן:
הכניסה לגן מלווה בהתרגשות ובחששות. על מנת להקל על ילדיכם את המעבר, יש צורך בתמיכתכם ובתמיכת הצוות החינוכי
חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי.
מסר חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל עליו את השתלבותו ואת קבלת הכללים של המסגרת החדשה.
כניסת הילדים החדשים לגני קדם חובה תעשה בצורה הדרגתית.

להלן שעות הלימודים בשבוע הראשון
ביום הראשון ללימודים - 07:30-10:00 
ביום השני ללימודים - 07:30-11:00 
ביום השלישי הלימודים יתקיימו כסדרם.

 • בגנים בהם לומדים ילדי גן חובה, הלימודים יתקיימו כסדרם למן היום הראשון
 • על אף האמור לעיל, ילדים שזו להם שנת הלימודים השניה בגן, ישהו בגן עד סוף יום הלימודים החל מן היום הראשון

ביטול הרישום /השיבוץ:
מתבצע באמצעות הודעה כתובה והעברתה במייל לנאוה טל navatal@har-adar.muni.il
שימו לב: לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן בו שובץ ילדכם.

דחיית הכניסה לכיתה א' והישארות שנה נוספת בגן:
ילידי אוקטובר​​-דצמבר 2014: 

הורים שילדיהם נולדו בין התאריכים ז' בתשרי התשע"ה  (1.10.2014) לבין ט' בטבת התשע"ה (31.12.2014)  וקיימת לגביהם שאלה בנוגע להישארות שנה נוספת בגן, (מצד ההורים ו/או מצד הגננת), יש לבצע עבורם רישום כפול הן בגן והן בביה"ס עד לקבלת החלטה סופית בנושא.
בכל מקרה, מומלץ להורים שילדיהם נולדו בתאריכים אלה לפנות לגננת להתייעצות. במידה ותתקבל החלטה להשאיר שנה נוספת בגן יש לבטל את הרישום לכיתה א' ולהיפך.

ילדי ינואר-ספטמבר 2014:
ילידי תאריכים אלו חייבים להירשם לכתה א' ולא לגן הילדים.

כל ילד/ה חייב ברישום לשנה"ל תשפ"א,  גם אם הוא לומד בשנת הלימודים הנוכחית בגן ביישוב.