גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

חברי מליאת המועצה

 

חברי מליאת המועצה

שם

טלפון

דוא"ל

חיים מנדל שקד - ראש המועצה

054-2017777

haim@har-adar.muni.il

 

עמיר אריהן

050-6215177

amir.arien@gmail.com

פנינה בן עמי איצקוביץ

050-6214186

pnina.benami@gmail.com

 

נתלי שחף

052-3832585

noosch@gmail.com

שרון צ'רקסקי

052-8977305

sharonc111@gmail.com

חן פיליפוביץ

050-5338688

chenf@017.net.il
מירי רחמים 050-8713273 Rahamim.miri@gmail.com
מיכה צוראל

052-2872070

zurelm@bezeqint.net
שי רטר 050-6236206 shay@pua.gov.il