גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

מחלקות המועצה

 

 

תחום שם תפקיד

ש.פנימית טל.ישיר

טלפון נייד דואר אלקטרוני
לשכת ראש המועצה חיים מנדל שקד ראש המועצה 02-6293129 054-2017777 haim@har-adar.muni.il
  מירי אלמליח מנהלת לשכה 02-6293129   lishka@har-adar.muni.il
מזכירות גזברות ורכש ירון ארנון גזבר ומזכיר 6293123 054-3244040 yaron@har-adar.muni.il
  ענבל צדוק גבייה 026293127   inbal@har-adar.muni.il
  שמרית זקן רכש והנה"ח 02-6293124   shimritz@har-adar.muni.il
הנהלת חשבונות וחשבות יסמין עוגן חשבת שכר 02-6293131   jasmin@har-adar.muni.il
בטחון יאיר פישר קב"ט המועצה 02-6293134 054-3244050 yair@har-adar.muni.il
  איתי בר רבש"ץ 02-6293140 054-3244055 ravshaz@har-adar.muni.il
תפעול מאור דגן מנהל תפעול 02-6293126 054-2321952 maor@har-adar.muni.il
  איציק טוויל עובד תחזוקה 02-6293126 054-3244029  
מחלקת הנדסה קובי לוי מהנדס המועצה 02-6293128 054-3244042 kobi@har-adar.muni.il
  אדוה גפני רכזת פיקוח ובנייה 02-6293135 050-4277173

adva@har-adar.muni.il

מחלקת חינוך נאוה טל מנהל מחלקת חינוך ונוער 02-6293122   navatal@har-adar.muni.il
רווחה בתיה שילת

מנהלת המחלקה

לשירותים חברתיים

02-6293149 050-8561404 batia@har-adar.muni.il
פסיכולוגית ענת פייגה פסיכולוגית 02-6293145  

anat@har-adar.muni.il

מבקר המועצה שי ציפורי מבקר פנים 005820682   shai@har-adar.muni.il
תרבות וחוגים מיכל לקס רכזת תרבות וחוגי חינוך משלים 02-6293130 050-7890078 michal_laks@har-adar.muni.il
ספריה יפה אלבז מנהלת הספריה 02-5334434   har-adar@lib-isr.co.il
  דורית שטרכמן ספרנית 02-5334434    
שירותי דת נפתלי רוטנברג רב היישוב 02-5605212 054-4222973 naftaliR@vanleer.org.il
שירותי דת עדינה פרידמן בלנית אחראית   054-5336770  
           
שירותים וטרינריים ד"ר אילן דיין וטרינר המועצה 02-5791280 054-2239900 eland@012.net.il
תרבות וחוגים מיכל לקס רכזת תרבות וחוגים 02-6293130 050-7890078

michal_laks@har-adar.muni.il

מרכזיה     02-6293120 02-5344710