גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

החזון החינוכי שלנו

חזון בית הספר:

צוות אנשי החינוך בבית-הספר מקיים בבית-הספר סביבה חברתית ולימודית  אשר מספקת תנאים מיטביים ויוצרת תהליכים לפיתוח ולצמיחה של תלמידים ומורים:

 • משרה ביטחון פיסי.
 • בונה אמון של כל פרט בעצמו, בכוחותיו וביכולותיו.
 • יוצרת תהליכים המגבירים את ההקשבה והכבוד ההדדי בין השותפים.
 • מזמנת דיאלוג רגשי ואינטלקטואלי.
 • מפתחת ידיעות, מיומנויות ומודעות של כל פרט.
 • מטפחת שפות ביטוי לא מילוליות (תנועה, אומנות, מוסיקה).
 • מפתחת אכפתיות ואחריות לסביבה.
 • מפתחת קשר לתרבות הכללית, היהודית, הציונית ולמורשת.

 

 

תפיסת העולם החינוכית שלנו:

 "אִם אֵין אֲנִי לִי, מִי לִי?   וּכְשֶׁאֲנִי לְעַצְמִי, מָה אֲנִי?  וְאִם לֹא עַכְשָׁיו, אֵימָתַי? "

(אבות א, פסוק יג )

אנו מאמינים כי בית-ספר כבית חינוך עומד על שלשה דברים:

 • פיתוח העצמי: אמון, ביטחון, ומודעות "אִם אֵין אֲנִי לִי, מִי לִי? "
 • אחריות לקהילה: שיח, התייחסות, ויזמות "וּכְשֶׁאֲנִי לְעַצְמִי, מָה אֲנִי?
 • פיתוח ידע ועשייה תרבותית: "וְאִם לֹא עַכְשָׁיו, אֵימָתַי?"

 

 

העיקרון הפדגוגי של בית הספר כמוביל פדגוגיה:

בית-הספר יפתח מרחב למידה גמיש ורב-גוני אשר יזמן חוויות הצלחה, ויפעל להעצמת תחושת המסוגלות והערך העצמי ולשיפור ההישגים.

 

 

מאפייני בית הספר:

 • בית ספר קהילתי.
 • בית ספר צומח וקולט, וצוות צומח.
 • דגש על אקלים ומענה לפרט.
 • דגש על העשרה בתחומי האומנויות.
 • דגש על מורשת ועל לימודי הסביבה.
 • דגש על בניית עבודת צוות.

 

צוות אנשי החינוך בבית הספר יקיים בו סביבה חברתית ולימודית אשר:

 • תבנה תהליכים להגברת האמון של כל פרט בעצמו, בכוחותיו וביכולותיו.
 • תיצור תהליכים שיגבירו את ההקשבה, השיח והכבוד ההדדי בין כל השותפים.
 • תזמן דיאלוג רגשי ואינטלקטואלי .
 • תתרום להנעת התלמיד למיצוי יכולותיו ולפיתוח מצוינות אישית.
 • תפתח את ידיעותיו, מיומנויותיו ומודעותו של כל פרט, לרבות מיומנויות המאה-21.
 • תטפח את תחומי האומנויות והיצירה כדי לאפשר עוד שפות ביטוי ותחומי הצטיינות.
 • תתרום לפיתוח הקשר והשייכות למורשת היהודית ולמדינת ישראל.
 • תפתח אכפתיות ואחריות לסביבה.

אנו מאמינים כי לאחר שכל ילד יפתח את הכישרון שבו למען עצמו, הוא ימצא את הדרך לתרום מכישרונו ויכולותיו לקהילה ולחברה


 

שילוב התקשוב בבית הספר:

 • יותר מעניין ומהנה -גירוי, איתגור והנעה (מוטיבציה).
 • יותר פעיל – למידה המשתפת את התלמיד ביותר זמן מתוך השיעור.
 • יותר דיפרנציאלי -התקדמות התלמיד ביחס לעצמו.
 • יותר גמיש - ארגון גמיש ומשתנה של זמן, קבוצות לומדים, תכנים וחומרים.
 • יותר רלוונטי - עיסוק בתכנים רלוונטיים ומשמעותיים.
 • יותר חוויתי ויצירתי -כלים חדשים לביטוי אישי ויצירתי.
 • יותר שיתופי -הרחבת מעגלי השיח, עבודת צוות ברשת.
 • יותר מורכב (חשיבה גבוהה)- מושגים מופשטים, תהליכים מורכבים, מולטי טאסקינג.
 • יותר עצמאי – פיתוח יכולת לבצע באופן מודע ואחראי, לבחור ולהפעיל שיקולי דעת.
 • יותר רפלקטיבי ומודעות– פיתוח יכולת לייצר תובנות ומסקנות ולתעד תהליכים ותוצרים.

 

הסביבה בבית הספר בטווח של 3 שנים:

 • זמינות ונגישות לאמצעים הטכנולוגיים בביה"ס
 • ילקוט דיגיטלי לכל תלמיד הכולל מחשב נייד ובו מרחב מותאם אישית
 • ארגז הכלים ומיומנויות: תקשוב, מידענות, חשיבה
 • סביבות עתירות מידע ומדיה- ספרי לימוד דיגיטליים, סרטונים, מצגות, קישורים למקורות רבים.
 • כלים מתוקשבים למעקב ולהערכה.
 • התייחסות לסוגיות אתיות אופייניות לסביבה מתוקשבת.