גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

לשכת ראש המועצה: מועדי "דלת פתוחה עם חן" והודעות

 

תושבים יקרים,                                                                            16.09.2018

                                                                                             ז' בתשרי תשע"ט

 

                        הנדון: עדכון בנושא עבודות חברת מקורות ביער     

 

בפגישה שקיימתי לפני מס' שבועות בהשתתפות מהנדס המועצה ונציג תושבים עם מנכ"ל חב' מקורות , מר אלי כהן והצוות הבכיר המעורב בפרויקט בריכת המורים המוקם ביער,  נדונו  נושאים הקשורים לעבודות, במטרה למזער ככל הניתן את הפגיעה באיכות חיי התושבים ולוודא שינקטו כל אמצעי הבטיחות המחייבים באתר ובדרכי הגישה אליו בזמן ביצוע העבודות.  

חב' מקורות הצהירה כי בכוונתה לפעול לשיתוף פעולה, לטובת הציבור.

בדיון דרשתי הקפדה בנושאי היתרים ובטיחות- פיקוח הדוק על גורמי העבודה והקבלנים בנוגע לשמירה על העצים הסמוכים למתחם, חפירה ותנועת משאיות שלא בשעות העומס.

בפגישה נכח גם מר מיכה בלום (נציג תושבים)  שהציע לחברה תכנית עקרונית להשארת עודפי החפירה ביער לטובת פארק עתידי ועל מנת ליתר את שינועו בדרכים. חב' מקורות מוכנה לדון מחדש בתכנית, על אף שנפסלה בעבר ע"י קק"ל. לשם כך נקבעה מיד לאחר החגים פגישה משותפת עם קק"ל לבחינה מחודשת של ההצעה.

תנועה בכבישים המובילים ליישוב

 • תנועת המשאיות תתבצע בין השעות 09.00-15.00 ויוגבלו מס' המשאיות הנכנסות  ויוצאות  בשעה.
 • חב' מקורות תסדיר את הצומת המובילה לתוך היער. תנועת המשאיות המסיבית תחל רק לאחר הסדרת הצומת. (הסדרת הצומת תכלול בניית כיכר ופניה בהתאם להנחיות החברה לנתיבי ישראל)
 •  

 • שיקום נופי של היער לאחר סיום העבודות-

  ביקשתי את מעורבותנו בתכנית השיקום הנופי. לשם כך נקבעה פגישה מיד לאחר החגים עם צוות המועצה, נציגי התושבים ואדריכל הפרויקט להצגת תכנית השיקום המוצעת תוך פתיחות לשנויים ורעיונות שיועלו מצדנו.

 • הקמת פארק/מתקן משחקים על גג הבריכה לטובת הציבור, וביטול התקנת תאים פוטו-ווולטאים המתוכננים.
 • סלילת שביל הולכי רגל ואופניים מעל תוואי קו אספקת המים המתוכנן ליישוב, מעברו הצפון מערבי של כביש 425 המוביל לישוב- חב' מקורות תשקול בחיוב  את בקשתנו ובכפוף לאישור קק"ל.   
 • סוכם כי אזור העבודה יורטב מספר פעמים ביום בזמן העבודה בכדי למנוע ענני אבק. 
 • תבחן האפשרות להסיט את עבודות ההתארגנות מזרחה משביל ההליכה שביער על מנת לאפשר את השימוש בשביל גם בזמן העבודות.  
 • ישיבת הסברה לתושבים תיערך לאחר החגים, מועד מדויק יפורסם בהודעה.
 • איש הקשר מטעם המועצה לפרויקט הינו מהנדס המועצה, מר קובי לוי.

  תושבים המעוניינים לסייע כ"נאמני יער" מוזמנים לפנות למר מיכה צוראל

   052-2872070

   אשר התנדב לרכז את הנושא מול הגורמים הרלוונטיים.                                   

                                                                                                                                                                                        בברכת שנה טובה

                                                                                                                                                                                            ראש המועצה                                                    

   

   

                                                   

 

 

 

 

מועדים ל"דלת פתוחה" עם חן בלשכת ראש המועצה

אוקטובר 2018/נובמבר/דצמבר 2019

 

להלן המועדים המעודכנים:

תאריך

 

יום

שעה

 31/10/18

רביעי

17:00-19:00

 07/11/18

רביעי

17:00-19:00

 14/11/18

רביעי

17:00-19:00

 21/11/18

רביעי

17:00-19:00

 28/11/18

רביעי

17:00-19:00

 05/12/18

רביעי

17:00-19:00

 12/12/18

רביעי

17:00-19:00

 19/12/18

רביעי

17:00-19:00

 26/12/18

רביעי

17:00-19:00

 02/01/19

רביעי

17:00-19:00

 09/01/19

רביעי

17:00-19:00

 16/01/19

רביעי

17:00-19:00

 23/01/19

רביעי

17:00-19:00

 30/01/19

רביעי

17:00-19:00

 
 

לתשומת לבכם: ייתכנו שינויים/עדכונים במועדים – אנא התעדכנו באתר המועצה!

 ב  ב  ר  כ  ה,

 

מירי    אלמליח

מנהלת הלשכה