גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

הנדסה

תפקיד

מהנדס המועצה

רכזת רישוי ופיקוח בנייה

אדוה גפני

שם

קובי לוי

טלפון במשרד

02-6293128

טלפון נייד

054-3244042

דוא"ל

kobi@har-adar.muni.il

02-6293135

adva@har-adar.muni.il

שעות קבלה

יום א' 9:00-14:00 בתיאום מראש

יום ב' 9:00-14:00 בתיאום מראש

יום ג' אין קבלת קהל

יום ד' 9:00-14:00 בתיאום מראש

יום ה'  אין קבלת קהל

 

תיאור התפקיד:
 

המהנדס הוא הסמכות המקצועית בתחום התכנון והבניה כמתכנן, כמייעץ לראש הרשות והמועצה וכמבצע של מדיניות הוועדה המקומית ושל רשויות התכנון. 

המהנדס אחראי על התחומים הבאים:

תכנון שטח השיפוט של הרשות המקומית

1. הכנת תוכניות מתאר, תכניות מפורטות ופרוגרמות.

2.  שינוי ייעודי קרקע בהתאם לתכניות.

3. ייצוג הרשות בוועדות התכנון.

 

רישוי ופיקוח

1. אישור תוכניות לבניה, בקשות להיתרי בניה והקלות בבניה.

2. פיקוח על העמידה בהוראות, באישורים ובתקנים - בבניה ובשימוש, ונקיטת

   הצעדים המתבקשים, בהתאם.

3. איתור מבנים וקירות מסוכנים ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם.

 

בנייה ציבורית

תכנון ובניית מבני ציבור ופיתוח שטחים ציבוריים בתחומי הרשות המקומית. שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור.

 

עבודות ציבורית

תכנון, ביצוע ופיקוח על ביצוע עבודות תשתית בתחומי הרשות המקומית (ביוב, מים, כבישים וכדומה) שנעשות ע"י הרשות המקומית או מי מטעמה.