גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מנהל אחזקה ("אב בית") למתקני הספורט והתרבות ביישוב חיצוני 2020-03-09
2 טופס בקשה - מנהל אחזקה ("אב בית") למתקני הספורט והתרבות ביישוב חיצוני 2020-03-09
3 מכרז 01/2020 להפעלת מעונות יום כולל שאלות והבהרות חיצוני 2020-03-01
4 החלטת ועדת שלושה - התקשרות עם משכל לניהול ופיקוח מכרז שרותי ליסינג תפעולי לכלי רכב חיצוני 2019-12-31
5 ממלא/ת מקום לתפקיד בקר רישוי בנייה ומפקח בנייה - משרה זמנית חיצוני 2019-08-21
6 מתן שירותי ניקיון ופיקוח במבני ציבור חיצוני 2019-07-31
7 מכרז לתפקיד מנהל שפ"ע חיצוני 2019-06-28
8 מכרז לתפקיד רבש"צ (תיקון בשל טעות במכרז קודם) חיצוני 2019-06-28
9 הזמנה להצעת הצעות לדוכן מזון מהיר בערב יום העצמאות 8.5.19 חיצוני 2019-04-17
10 החלטת ועדת שלושה - התקשרות עם משכל לניהול ופיקוח מכרז שרותי אבטחה 2019 חיצוני 2019-04-11
11 אישור ועדת שלושה - פיקוח על שירותי פינוי אשפה חיצוני 2019-03-31
12 טופס הגשת מועמדות חיצוני 2019-08-31
13 רכז/ת נוער חיצוני 2019-02-28
14 רבש"צ חיצוני 2019-02-28
15 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2019-02-28


מכרזים בתוקף