גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז יעוץ משפטי חיצוני - מענה לשאלות הבהרה חיצוני 2020-05-31
2 מכרז 3/2020 הפעלת צהרוני גני ילדים – נוסח מתוקן של נספח ה' למסמך א' חיצוני 2020-05-31
3 מכרז צהרונים חיצוני 2020-05-31
4 מכרז יעוץ משפטי חיצוני - מענה לשאלות הבהרה חיצוני 2020-05-31
5 בקשה לקבלת מידע (RFI) בדבר הקמה וניהול של מגדל תקשורת סלולארית חיצוני 2020-05-24
6 מכרז מס' 2/2020 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע חיצוני 2020-05-18
7 מכרז מס' 3/2020 להפעלת צהרונים בגני הילדים חיצוני 2020-05-19
8 מנהל אחזקה ("אב בית") למתקני הספורט והתרבות ביישוב חיצוני 2020-03-09
9 טופס בקשה - מנהל אחזקה ("אב בית") למתקני הספורט והתרבות ביישוב חיצוני 2020-03-09
10 מכרז 01/2020 להפעלת מעונות יום כולל שאלות והבהרות חיצוני 2020-03-01
11 החלטת ועדת שלושה - התקשרות עם משכל לניהול ופיקוח מכרז שרותי ליסינג תפעולי לכלי רכב חיצוני 2019-12-31
12 החלטת ועדת שלושה - התקשרות עם משכל לניהול ופיקוח מכרז התקנה ואחזקה של מתקני חשמל חיצוני 2020-04-28
13 ממלא/ת מקום לתפקיד בקר רישוי בנייה ומפקח בנייה - משרה זמנית חיצוני 2019-08-21
14 מתן שירותי ניקיון ופיקוח במבני ציבור חיצוני 2019-07-31
15 מכרז לתפקיד מנהל שפ"ע חיצוני 2019-06-28
16 מכרז לתפקיד רבש"צ (תיקון בשל טעות במכרז קודם) חיצוני 2019-06-28
17 הזמנה להצעת הצעות לדוכן מזון מהיר בערב יום העצמאות 8.5.19 חיצוני 2019-04-17
18 החלטת ועדת שלושה - התקשרות עם משכל לניהול ופיקוח מכרז שרותי אבטחה 2019 חיצוני 2019-04-11
19 אישור ועדת שלושה - פיקוח על שירותי פינוי אשפה חיצוני 2019-03-31
20 טופס הגשת מועמדות חיצוני 2019-08-31
21 רכז/ת נוער חיצוני 2019-02-28
22 רבש"צ חיצוני 2019-02-28
23 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2019-02-28


מכרזים בתוקף