גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 החלטה על התקשרות עם החב' למשק וכלכלה בשלטון המקומי לשירותי ניהול / פיקוח במכרז לאספקת שרותי ליסינג ת חיצוני 2018-08-30
2 מכרז החלפת צנרת - סיור קבלנים 7.6.18 חיצוני 2018-06-28
3 החלטה על התקשרות עם החב' למשק וכלכלה בשלטון המקומי לשירותי ניהול / פיקוח במכרז לאספקת מיכלי איסוף אש חיצוני 2018-06-14
4 עוזר/ת מנהלת מחלקת חינוך ונוער חיצוני 2018-06-14
5 מכרז סייעת בגני ילדים - מטפלת מעון חיצוני 2018-06-14
6 מכרז למבשלת במטבח הגיל הרך חיצוני 2018-06-14
7 מכרז לעוזרת מבשלת במטבח הגיל הרך חיצוני 2018-06-14
8 מכרז פומבי מס' 1/2018 – עבודות להנחת צנרת מים בישוב הר אדר חיצוני 2018-06-28
9 מכרז פומבי מס' 1/2018 – עבודות להנחת צנרת מים בישוב הר אדר: נספח 2 חיצוני 2018-06-28
10 מכרז פומבי מס' 1/2018 – עבודות להנחת צנרת מים בישוב הר אדר: נספח 3 חיצוני 2018-06-28
11 מכרז פומבי מס' 1/2018 – עבודות להנחת צנרת מים בישוב הר אדר: נספח 4 חיצוני 2018-06-28
12 מכרז פומבי מס' 1/2018 – עבודות להנחת צנרת מים בישוב הר אדר: נספח 5 חיצוני 2018-06-28
13 מכרז פומבי מס' 1/2018 – עבודות להנחת צנרת מים בישוב הר אדר: נספח 6 חיצוני 2018-06-28
14 הגשת הצעת מחיר וחוזה מכר לבובקט חיצוני 2018-05-08
15 זכיון להפעלת דוכן למזון מהיר בערב יום העצמאות חיצוני 2018-03-29
16 זכיון להפעלת דוכן למכירת משחקים בערב יום העצמאות חיצוני 2018-03-28
17 אחראי/ת תחום גבייה חיצוני 2018-01-11
18 מכרז 3/2017 - מסמכי מכרז מעודכנים ליום 15/10/17 חיצוני 2017-10-17
19 מכרז 3/2017 - מסמך הבהרות 2 מיום 15/10/17 חיצוני 2017-10-17
20 מכרז 3/2017 - נספח ז עדכני ליום 15/10/17 חיצוני 2017-10-17
21 מכרז פומבי 3/2017 - מסמך הבהרות 10-10-17 חיצוני 2017-10-17
22 מכרז 3/2017 - נספח ט - מסלולי הסעות תשעח חיצוני 2017-10-17
23 מכרז ניצנים שני חיצוני 2017-10-16
24 רכז/ת הגיל הרך חיצוני 2017-10-15
25 מכרז להפעלת צהרון בבית הספר במסגרת תכנית ניצנים חיצוני 2017-08-06
26 מזכיר/ת בית הספר היסודי חיצוני 2017-07-20
27 רכז/ת נוער והסעות תלמידים חיצוני 2017-07-12
28 עובד/ת סוציאלי/ת חיצוני 2017-07-12
29 עובד תפעול חיצוני 2017-07-12
30 בודק/ת תכניות ומפקח/ת בנייה חיצוני 2017-07-20
31 מכרז מ"ס 1-2017 : הצטיידות חדר כושר חיצוני 2017-04-30
32 זיכיון להפעלת דוכן מכירת משחקים בערב יום העצמאות 2017 בהר אדר חיצוני 2017-04-30
33 זיכיון להפעלת דוכן מכירת מזון מהיר בערב יום העצמאות 2017 בהר אדר חיצוני 2017-04-30
34 מנהל מחלקת חינוך ונוער חיצוני 2017-01-13
35 טבחית - מבשלת חיצוני 2016-11-30
36 רכז נוער חיצוני 2016-11-30
37 רבש"צ חיצוני 2016-11-30
38 סייעת בגנים חיצוני 2016-11-30
39 מכרז רכז תפעול חיצוני 2016-04-19
40 עובד/ת למרכז הספורט לתפקיד עובד/ת ניקיון ועוזר/ת בפעולות אחזקה ותפעול חיצוני 2015-11-30
41 מזכירת מועצה וגזברות פנימי 2015-05-21
42 עוזר טבחית לגיל הרך חיצוני 2015-05-21
43 רכז נוער חיצוני 2015-05-21
44 מנהל מרכז ספורט חיצוני 2015-05-21
45 פקח בניה חיצוני 2015-05-21
46 מפקח בניה חיצוני 2015-02-19


מכרזים בתוקף