הרגולציה הממשלתית החדשה בתחום תמחור צהרונים שנודע עליה לאחר פרסום המכרז יוצרת שינוי מהותי ולאור זאת, התכנסה ועדת המכרזים ואישרה את ביטול המכרז על פי סעיף 23(א) לכללי המכרזים (יהודה ושומרון). ראש המועצה קיבל את המלצת הוועדה ועל כן המכרז מבוטל.

על מכרז חדש תצא הודעה לכשתתגבש הוודאות הדרושה.