לתושבים שלום,

מצורפת תמצית דו"ח כספי לשנת 2016.

לחצו כאן