תושבים יקרים,
אמש התקיימה ישיבת הסיכום של הצוות המקצועי לבחינת התנהלות עתידית של כניסתם ותנועתם של עובדים פלשתינאים ביישוב, בראשות תא״ל (מיל) אודי שלוי. בישיבה הוצגו לי ולצוות המועצה הבכיר החלופות שנבחנו וההמלצות הסופיות שיוגשו בימים הקרובים.
אני מאמץ את עיקרי ההמלצות שנבחנו בכובד ראש ובשיקול דעת, בהן יעודכנו חברי מליאת המועצה.
עם השלמת מיגון שער בידו ע״י הצבא ואישור פתיחתו, נערוך ״פיילוט״ לבחינת המערכות בשטח.
במקביל, יפורסמו הנחיות לציבור ולאחר מכן נוכל לאפשר כניסת עובדים ליישוב.
בתקווה לימים של שקט ושלווה,
שלכם,
חן פיליפוביץ 
ראש המועצה