תושבים יקרים,

לאחרונה מתפרסמים באמצעי התקשורת שמות יישובים בסיכון לקדחת הנילוס המופצת על ידי יתושים. הר אדר אינו נמנה על היישובים הללו. המועצה מבצעת בקביעות הדברה בתאי הביוב הציבוריים, שטיפה וריסוס של פחי האשפה וסביבתם וריסוס בסביבת גדר הביטחון.

מפגע היתושים מטופל ברמה המועצתית, אך מחייב התנהלות מדויקת ואחראית גם בשטחים הפרטיים ובגינות הפרטיות.

מים שעומדים מעל לשבוע ימים מהווים בית גידול להתפתחות זחלי יתושים, מהם יתפתחו יתושים בוגרים ועוקצים.

כדי להימנע ממטרדי יתושים ומעקיצות, אנו ממליצים:

* להימנע מהשקיית יתר בגינות

* להקפיד לרוקן מים שנקווים בתחתיות של עציצים, אדניות או חביות

* לנקז מים עומדים ממרזבים סתומים, מי מזגנים, תאי ביוב פתוחים או צמיגים שצוברים מים

לתשומת לבכם, הדרך הטובה ביותר להדביר את היתושים היא על ידי נקיטת פעולות המנע שפורטו לעיל, והצלחת המאבק ביתושים היא בידי כולנו.

רק במקרים מיוחדים נדרש שימוש בחומרי הדברה!

אם ישנם מוקדי מים עומדים בסביבת ביתכם, שאינכם יכולים לייבשם – אנא פנו למח' התפעול של המועצה.