ערב ראש השנה - יום ראשון (09.09.18)

05:00  סליחות

            התרת נדרים

06:00  שחרית

18:34  כניסת החג

18:34  מנחה

 

תפילות ראש השנה ויום הכיפורים בנוסח אשכנזים יתקיימו במתנ"ס
תפילות בנוסח הספרדים ועדות המזרח יתקיימו בבית הכנסת


התפילות בסוכות ושמחת תורה יתקיימו במשותף כבכל השבתות.ייתכנו שינויים בלוח הזמנים.

            תפילת ערבית לליל א' ראש השנה

 

יום א' של  ראש השנה - יום שני (10.09.18)

07:30 שחרית (במנין האשכנזי – 08:30)         

קריאת התורה

תקיעת שופר

            במנין האשכנזי – 09:45 לערך

            במנין הספרדי – 10:30 לערך  

מוסף   

18:00 מנחה (במנין האשכנזי 18:15)  

תשליך 

שיעור קצר       

19:00 תפילת ערבית לליל ב' של ראש השנה

 

יום ב' של  ראש השנה - יום שלישי (11.09.18)

07:30  שחרית (במנין האשכנזי – 08:30)

            קריאת התורה

תקיעת שופר

            במנין האשכנזי – 09:45 לערך

            במנין הספרדי – 10:30 לערך  

            מוסף

           

18:30  מנחה (משותף לשני המניינים בבית הכנסת)

            שיעור קצר

            ערבית

19:29  צאת החג

 

צום גדליה  - יום רביעי (12.09.18)

05:00  סליחות

06:00  שחרית

18:10  מנחה

19:00 ערבית

19:10 צאת הצום

 

שבת שובה – ו' תשרי (15.09.18)

18:27  כניסת שבת

            ערבית

08:00  שחרית

            קריאת התורה  

            מוסף

18:10  מנחה

18:40  דרשה לשבת שובה רב הישוב, הרב נפתלי רוטנברג

ערבית

19:23  צאת השבת

 

סליחות עשרת ימי תשובה : 05:00 שחרית: 06:00

 

ערב יום הכיפורים – יום שלישי (18.09.18)

05:00  סליחות

06:00  שחרית והתרת נדרים   

14:00  מנחה לערב יום כיפור  

18:20  תחילת הצום    

18:20  כל נדרי

            ערבית

 

יום הכיפורים – יום רביעי י' תשרי (19.09.18)

07:00  שחרית (במנין האשכנזי – 08:00)

            קריאת התורה

            יזכור

            מוסף

15:30  מנחה     (במנין האשכנזי – 17:00)

17:30  נעילה

19:00  צאת הכוכבים

            תקיעת שופר ,   ערבית וברכת הלבנה

19:18  צאת הצום

 

ערב סוכות - יום ראשון י"ד תשרי (23.09.18)

05:45 שחרית

18:15  כניסת החג

18:15  מנחה

תפילת ליל חג הסוכות

 

חג סוכות – יום שני ט"ו תשרי (24.09.18)

08:00  שחרית

            קריאת התורה

            מוסף

18:15  מנחה

            ערבית

19:11  צאת החג

תפילת שחרית בימי חול המועד, ימים ג' – ו' (21-35 ספטמבר): 07:00

 

שבת חול המועד – כ' תשרי (29.09.18)

18:09  כניסת שבת

            ערבית

08:00  שחרית

            קריאת התורה  

            מוסף

18:00  מנחה

ערבית

19:04  צאת השבת

22:00 תיקון ליל הושענא רבה

 

הושענא רבה, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה - יום ראשון כ"א תשרי (30.09.18)

07:00  שחרית

18:06  כניסת החג       

18:06  מנחה  

            ערבית ליל שמיני עצרת ושמחת התורה

            הקפות  עם ספרי תורה בבית הכנסת

 

שמיני עצרת ושמחת תורה – יום שני (01.10.18)

08:00  שחרית

            קריאת התורה כולל עליות לכל הציבור וחלוקת שקיות לילדים

            יזכור, ברכת הגשם, מוסף   

            קידוש קהילתי והקפות עם ספרי תורה במתנ"ס

            מנחה   (בערך בשעה 13:00)

19:02  צאת החג         

19:15 ערבית