תושבים יקרים.

 

הודעה על עבודות לשיפור תשתית רשת החשמל בשלב א'

 

 

בתאריך 16.6.19 תכנס חברת החשמל לעבודות שיפור תשתית רשת החשמל בשלב א'.

 

עבודות התשתית נועדו לשיפור אמינות החשמל ברחובות האורן, הברוש, האלה והאלון.

העבודה תכלול החלפת ארונות חשמל והנחת כבלי חשמל חדשים, על מנת לספק חשמל אמין וזמין באזורים שזוהו כבעייתיים.

 

משך זמן העבודות המשוער בכל הרחובות כחודשיים וחצי.

בכל שלב, בסיום העבודה, יוחזר מצב לקדמותו.

 

העבודות יחלו ברחובות האורן והברוש.

 

הודעה על הפסקות חשמל מתוכננות קצרות ימסרו לתושבים בהתאם לנדרש במועד.

 

במהלך העבודות, ייתכנו שיבושים בהסדרי התנועה והחניה.

 

יש להישמע להוראות המפקח והקבלן ולפעול על פי הנחיותיהם במשנה זהירות.

 

אנחנו מודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה, במהלך ביצוע עבודות אלו לרווחת הציבור.