סקר הסעות לתלמידים הלומדים מחוץ להר אדר בתש"פ (2019-2020), הסקר  ייסגר ב 03.08.19 - מטרת הסקר היא בדיקת האפשרות לקיום הסעות לבתי הספר השונים ואין במילוי טופס זה משום התחייבות להסדרת הסעות. שימו לב: אין צורך במילוי טופס זה ללומדים בחטיבת היובל ובתיכון הראל (יהיה רישום נפרד).

https://forms.gle/1f3tEsJv3PpyVBvh9

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתי ב 050-6426418