השירות הווטרינרי של המועצה משלים בימים אלה את הקמתן של שתי תחנות האכלה מוסדרות לחתולי רחוב.

במהלך זה מצטרפת המועצה לשורה של רשויות מקומיות ברחבי הארץ אשר דואגות לרווחת החתולים. בנוסף יביא המהלך לצמצום של מטרדים מחתולי רחוב.

במקביל יבצע השירות הווטרינרי פרויקט של עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב. בשלב ראשון מוקמות תחנת האכלה אחת בשלב א' ותחנה שנייה בשלב ב'.

תחנות ההאכלה יהוו מקום מחסה מפני גשמים בחורף ומפני השמש הקופחת בימי   הקיץ החמים ויאפשרו גם שיפור של תנאי מחייתם של החתולים, בריאותם ומצבם הגופני. כמו כן הן יאפשרו לשירות הווטרינרי התמודדות יעילה יותר עם מטרדי חתולים, ויקלו על לכידה וטיפול בחתולים פצועים וחולים.