המועצה המקומית הר אדר ובתי הכנסת ביישוב
מברכים את כל תושבי היישוב
בברכת שנה טובה וכתיבה טובה!


תפילות חגי תשרי יתקיימו ב-4 מניינים:

- ביהכ"נ הראל (אשכנזים)
- מתנ"ס (ספרדים)
- מועדון הצופים (מניין שורשים)
- ביהכ"נ מבוא הכפר

מועדי התפילות ראש השנה תש"פ:

ביהכ"נ הראל/ מתנ"ס:

יום ראשון 29.9.19
כניסת החג - 18:01
ערבית - 18:40
 

ימים שני ושלישי
שחרית 07:30 (במניין האשכנזי 08:30)
תקיעת שופר - 09:45 לערך במניין האשכנזי, 10:30 לערך במניין הספרH
מנחה - 17:30

קהילת שורשים:

א' ראש השנה - 08:30
דבר תורה - אתי סרוק

ב' ראש השנה - 08:30
דבר תורה - רבקה זוסמן