די להשלכת מגבונים לאסלה!

לאחרונה התרבו סתימות הביוב ביישוב הנובעות מהצטברות של מגבונים במערכת הביוב.

מגבונים לחים המושלכים לאסלה אינם מתפוררים והם נדבקים לדפנות צנרת הביוב ומצטברים בה, עד לסתימה מוחלטת של צנרת הביוב היישובית וליצירת מפגע סביבתי ותברואתי.

פתיחת סתימות ביוב שכאלו מצריכה שימוש בהפעלת משאבות עם לחץ גבוה. לאחרונה אף נפגע עובד מועצה בעת ניסיון פתיחת סתימת ביוב חמורה במבוא הלבונה.

נבקשכם להקפיד לא להשליך מגבונים לחים לאסלות!