תושבים יקרים,

אנו נערכים לחידוש פעילויות התרבות, כמובן בהתאם למגבלות הקורונה ולהנחיות.

כדי להשיג התאמה מרבית לכם התושבים, נבקשכם לענות על סקר קצר שיאפשר לנו לענות לצרכים בתקופה מאתגרת זו.

אנא לחצו על הקישור: https://bit.ly/2XLMOms

תודה!

צילום תמונת השער: לאה כהן