הודעה מספר 51
נכון לתאריך 7.7.2020 שעה 7:30

תושבות ותושבים יקרים,

נכון להיום בהר אדר 10 חולים  פעילים  ו- 54 מבודדים.

נוכח העלייה החדה במספר חולי הקורונה בישראל, הממשלה קיבלה אמש  החלטה על שורת צעדים חדשים הכוללים, בין היתר, הגבלות על התכנסויות והתקהלויות וסגירת מופעי תרבות.

לאור ההחלטה הנ"ל ואי הקפדה של חלק לא מבוטל מהתושבים והנוער בהר אדר על הכללים של ריחוק חברתי ועטיית מסכה, ועל מנת לקטוע את שרשרת ההדבקה אצלנו, אנו נאלצים להודיע על שורה של מגבלות וביטול של פעילויות שיכנסו לתוקף לאלתר. 

החלטות אלה התקבלו מתוך האחריות הרבה המונחת על כתפיי לשמירה על בריאות הציבור ותושבי היישוב, והן נדרשות ומתחייבות.

עם זאת, ההחלטות שהתקבלו שומרות על איזון ואינן פוגעות ביכולת של ההורים לקיים שגרה במקומות העבודה, לעבוד ולהתפרנס.

ההחלטות: