מועדון לומד: שימור בתים היסטוריים
תאריך: 2018-05-15
שעה: 9:30
מקום: מועדון 50+
פרטים נוספים:

עם גיל גורדון על שימור בתים היסטוריים.

20 ש"ח בכניסה