כותבת, לא למגירה:
תאריך: 2019-12-05
שעה: 20:30
מקום: מתנ"ס
פרטים נוספים:

20 ש"ח בכניסה, הרצאתו של אבי ניר וינטר על כתיבה ברשתות החברתיות.