אוצרות - סדנת כתיבה סביב מכתבים משפחתיים.
תאריך: 2020-01-12
שעה: 19:45, הרשמה מראש.
מקום: ספרייה
פרטים נוספים:

ההרשמה מראש.