נטיעות ט"ו בשבט
תאריך: 2020-02-07
שעה: 11:00
מקום: ברחבת ביה"ס ובשביל הנחש
פרטים נוספים:

בברכת חג ט"ו בשבט שמח!