קפה עולה אחרי הבחירות.
תאריך: 2020-03-03
שעה: 09:30-11:30
מקום: מועדון 50+
פרטים נוספים: