גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

טפסים


חיפוש וסינון:
לפי שם הקובץ:
לפי קטגוריה:
לפי סוג קובץ:


 
  שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
pdf בקשה להתקנת מד מים.pdf גזברות 20/07/2014
pdf דיווח מספר נפשות להקצבת מים.pdf גזברות 20/07/2014
pdf הצהרה על העברת חזקה.pdf גזברות 20/07/2014
pdf הצהרה לקבלת הנחה מארנונה - נכה צהל מעל 4 נפשות.pdf גזברות 20/07/2014
pdf הצהרה על נכס ריק.pdf גזברות 20/07/2014
pdf טופס בקשה לקבל מידע על פי חוק חופש המידע.pdf גזברות 25/12/2019
pdf טופס בקשה לבדיקת מד מים.pdf גזברות 20/07/2014
pdf הצהרה על קבלת הנחת הורה יחיד.pdf גזברות 20/07/2014
pdf פרטי ספק.pdf גזברות 20/07/2014
pdf טופס רישום לקבלת שוברי חיוב ארנונה באמצעות הדואר האלקטרוני.pdf גזברות 20/07/2014
pdf בקשה לטופס 4- טופס החתמות.pdf הנדסה 22/09/2014
pdf רשימת בדיקות לטופס 4.pdf הנדסה 22/09/2014
pdf דרישות להיתר בניה להתקנת תאים פוטו וולטאים.pdf הנדסה 22/09/2014
pdf התחייבות בעניין טיפוח זמני של שטח ציבורי.pdf הנדסה 03/12/2018
pdf טופס הצהרה וחישוב כמויות פסולת בנין.pdf הנדסה 22/09/2014
pdf דרישות להיתר בניה.pdf הנדסה 22/09/2014
pdf טופס דוגמא לחישוב ארנונה.pdf הנדסה 22/09/2014
pdf אישור ניכוי מס במקור - מועצה.pdf גזברות 15/06/2015
pdf אישור ניכוי מס במקור - עמותה.pdf גזברות 15/06/2015
pdf נספח להוראת קבע - תשלומי הסעות תלמידים תשעו.pdf גזברות 09/11/2015
pdf הוראה לחיוב חשבון-הוראת קבע.pdf גזברות 06/04/2016
pdf נספח לטופס הוראת קבע בבנק להסעות תשעז.pdf גזברות 18/08/2016
pdf טופס הגשת מועמדות.pdf טפסים כלליים 09/07/2017
pdf טופס בקשה לקבלת מידע.pdf טפסים כלליים 09/07/2017