גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

רשימת הרשויות היציבות 2015 הר אדר מופיעה גם השנה ברשימה מכובדת זו.

תאריך: 26/04/2015
תוכן:

http://www.moin.gov.il/Subjects/TaktzivRagil/Pages/default.aspx#18;#Subjects/TaktzivRagil/Pages/rashut-yaziv.aspx