גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

עדכון לשעה 18:00: בעקבות השריפה - היציאה מהיישוב מתאפשרת דרך שער בידו.

תאריך: 02/07/2015
תוכן: