גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

שימו לב! בתאריכים: 18/9, 19/9 – לא תתקיים קבלת קהל במחלקת הגביה

תאריך: 16/09/2016
תוכן:

שימו לב! בתאריכים: 15/9, 18/9, 19/9 – ללא תתקיים קבלת קהל במחלקת הגביה