גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

עבודות להחלפת צנרת במבוא הרימון

תאריך: 03/12/2018
תוכן:

תושבי מבוא הרימון היקרים,

הודעה על החלפת צנרת מים בשלב א'

במסגרת תכנית רב שנתית להחלפת צנרת המים בשלב א', אשר במסגרתה הושלמה החלפת צנרת המים ברחובות האלה, האורן, הברוש, האלון ובחלק מהמבואות הנלווים,

נתחיל בתחילת השבוע הבא (09.12.18), בעבודות להחלפת צנרת המים במבוא הרימון. משך העבודות המשוער כחודש ימים.

עם סיום העבודות במבוא הרימון, יחלו העבודות במבואות הגפן והזית.

הודעה ועדכון יפורסמו טרם תחילת העבודות.

במהלך העבודות, ייתכנו שיבושים בהסדרי התנועה, אשר ילוו בשילוט מתאים ויש לפעול ולנהוג על פיהם במשנה זהירות.

אנחנו מודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה, במהלך ביצוע עבודות אלו לרווחת הציבור.