גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

עבודות להחלפת צנרת במבוא הזית

תאריך: 07/01/2019
תוכן:

תושבי מבוא הזית היקרים,

הודעה על החלפת צנרת מים בשלב א'

במסגרת תכנית רב שנתית להחלפת צנרת המים בשלב א', אשר במסגרתה הושלמה החלפת צנרת המים ברחובות האלה, האורן, הברוש, האלון ובחלק מהמבואות הנלווים,

נתחיל בתחילת השבוע הבא (13.1.19), בעבודות להחלפת צנרת המים במבוא הזית. משך העבודות המשוער כחודש ימים.

התושבים מתבקשים לחנות מחוץ למבוא בין השעות 7:30-16:00.

עם סיום העבודות במבוא הזית, יחלו העבודות במבוא הגפן.

הודעה ועדכון יפורסמו טרם תחילת העבודות.

במהלך העבודות, ייתכנו שיבושים בהסדרי התנועה, אשר ילוו בשילוט מתאים ויש לפעול ולנהוג על פיהם במשנה זהירות.

אנחנו מודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה, במהלך ביצוע עבודות אלו לרווחת הציבור.