גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

בקשת היתרי עבודה

תאריך: 20/08/2019
תוכן:

בנוסף, מינהל תעסוקה נכנס להדממה בין התאריכים 18/08 ועד ל-21/08.
בתאריכים אלו לא יתקבלו ולא יבוצעו התרי עבודה.

בברכה
איתי בר
רבש"צ הר אדר