גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"ו בתיכון הראל

תאריך: 27/01/2015
תוכן:

ביה"ס תיכון הראל פותח הרשמה לשנה"ל תשע"ו

 

סדרי הרשמה:

מועד א' – מתאריך 1.2.15 עד 10.2.15 (יב' שבט – כא' שבט תשע"ה)

בין השעות: 08:30 עד 14:00. יום שישי עד השעה 11:30.

 

התלמיד מפקיד בביה"ס:

*     תעודות מקוריות – מחצית שניה של כיתה ח' ו- ט' ראשונה (כולל הערכת מחנך).

*     3 תמונות פספורט , צילום תעודת זהות הכולל ספח כתובת של ההורים, פרטי חשבון הבנק וכתובת דוא"ל של התלמיד וההורים.

*     העתק אבחון – במידה וקיים (רשות).

*     ההרשמה תהא תקפה רק עם הפקדת כל המסמכים.

 

תוצאות מועד א': תמסרנה לתלמידים עד לתאריך 18.2.15

 

מועד ב': מתאריך 22.2.15 עד 3.3.15 (ג' אדר – יב' אדר תשע"ה).

בין השעות 08:30 עד 14:00. יום שישי עד השעה 11:30.

 

במועד ב' התלמיד נדרש להפקיד את המסמכים כמתבקש במועד א'.

תוצאות מועד ב': תמסרנה ללמידים עד לתאריך 15.3.15.

התלמידים אשר לא ירשמו במועדים א' או ב', הנהלת ביה"ס אינה רואה חובה לקבלם לרישום נוסף גם אם הם מתגוררים במקום.

 

ניתן לעיין בפרטים באתר בית הספר באינטרנט – www.tichon.org.il

כתובת: רח' החוצבים 6 מבשרת ציון

טלפון: 5333466, פקס 5017323