במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

ביחד למען החייל

 

חברי ההנהלה המצומצת:

יו"ר הסניף: מיכה צוראל נייד: 052-2872070

גזברית: אלונה אלט, נייד: 052-3709358