במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

תקנון מקוצר והצהרת בריאות

תקנון מקוצר והצהרת בריאות

 1. הכניסה לחדר כושר תתבצע בהצגת כרטיס חבר בלבד
 2. הפעילות בחדר הכושר תתבצע בתלבושת ספורט, נעלי ספורט ומגבת
 3. הפעילות בחדר הכושר תתבצע על פי הנחיית המדריכים בלבד. כל פעילות שתובצע אחרת אסורה ותוצאותיה יהיו על אחריות המתאמן/ת בלבד!
 4. חפצים אישיים באחריות המנוי/ה בלבד! חדר הכושר אינו אחראי על מקרי אובדן או גניבת ציוד אישי בשטח הבניין או מחוצה לו
 5. דמי החברות במועדון הינם קבועים עפ"י מחירון החברה, המתעדכן מדי תקופה, ואינם ניתנים למיקוח.
 6. הקפאת המנוי תתאפשר רק כאשר מוצגת סיבה מוצדקת להקפאה (מילואים/ מחלה/ טיסה וכו'). יש להמציא אישור מתאים, למלא טופס הקפאת מנוי, ולהגישו במשרדי המועדון. אישור ההקפאה נתון לשיקול הנהלת המקום
 7. ביטול המנוי יתאפשר כפי המצויין בחוק
 8. הצהרת בריאות – כל מנוי/ה חייב למלא ולחתום על הצהרת בריאות ובמידת הצורך להמציא אישור רפואי בכתב.
 9. זכויות שימוש במנוי – המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה מכל סיבה שהיא
 10. להנהלת החברה תהיה הזכות לסגור את חדר הכושר לקהל לכ: 14 ימים בשנה לצרכי שיפוצים וכד' וזאת מבלי לפצות את המנויים. הודעה על שיפוץ המקום תתפרסם במעוד מועד בכניסה למועדון
 11. שעות פעילות חדר הכושר הינן השעות המפורסמות באתר ובפרסומים שונים, למעט ימי חג ושבתון שעליהם תבוא הודעה מוקדמת
 12. להנהלת החברה זכות להפסיק פעילותו/ה של חבר/ה חדר כושר אם ת/יהווה סיכון לעצמו/ה, לאחרים, לרכוש חדר הכושר או מכל סיבה אחרת
 13. חובה לשמור על כללי התנהגות נאותים בחדר הכושר ולהשמע להוראות המדריכים

 

שם פרטי: _________________________ שם משפחה: __________________________

ת.ז..: ____________________ כתובת: ______________________________________

תאריך לידה: ________/_____/____  טלפון: ______________   נייד: ________________

 

             

חתימת המנוי/ה: ______________

 

למילוי ע"י ההורים לנוער מתחת לגיל 18 - הרינו מאשרים את השתתפות בננו/בתנו במסגרת חדר הכושר בהר אדר.

 

שם ומשפחה: _____________________ חתימה:______________________

 

לשימוש המועדון:

 

נתקבל בתאריך: _______________________ ע"י __________________________