במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

מחלקת הנדסה

מחלקת הנדסה - סמכויות ותחומי פעילות:

תפקיד

מהנדס

רכזת רישוי ופיקוח בנייה

שם

קובי לוי

אדוה גפני

טלפון במשרד

02-6293128

02-6293135

טלפון נייד

054-3244042

-

אימייל

kobi@har-adar.muni.il

adva@har-adar.muni.il

שעות קבלה:  בתיאום מראש בלבד!

ימים א'-ב' וד' בין השעות 09:00-14:00
ימים ג' וה'-ו' ללא קבלת קהל

 

 

מהנדס המועצה - קובי לוי
הוא הסמכות המקצועית בתחום התכנון והבניה כמתכנן, כמייעץ לראש הרשות והמועצה, וכמבצע של מדיניות המועצה, הועדה המקומית ושל רשויות התכנון.

מחלקת הנדסה -
אחראית על תחומי התכנון, הבינוי והתשתיות במועצה, תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון היישוב.
הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה -
רישוי- הכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות (תב"עות), אישור תכניות לבניה, טיפול בבקשות להיתרי בניה והקלות בבניה, מתן היתרי בניה וטפסי 4.
פיקוח- פיקוח על עמידה באישורים ותקנים בהתאם להוראות החוק, אכיפת חוק התכנון והבניה במרחב התכנון של הר אדר, טיפול בחריגות בניה ותלונות תושבים, טיפול במבנים מסוכנים, אכיפת הסדר,הניקיון והבטיחות באתרי הבניה.
רשות תמרור מקומית -
גיבוש תכניות להסדרת שיפור התנועה ביישוב, סימונים, תמרורים בתחום הרשות, ואישורם ברשות התמרור המקומית ומול הגורמים המוסמכים.
עבודות ציבוריות -
תכנון, הכנת מכרזים, ביצוע ופיקוח על עבודות הפיתוח והתשתית בתחומי הרשות המקומית.(ביוב, מים, כבישים, עמודי תאורה וכד').
בנייה ציבורית -
תכנון והכנת מכרזים לבניית מבני ציבור, ופיתוח שטחים ציבוריים בתחומי הרשות המקומית.
שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור ושטחים ציבוריים.

פרוייקטים מרכזיים לקידום:

 

 

 

 

 

.