במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

ביחד למען החייל

שם

תפקיד

טלפון

מיכה צוראל

יו"ר הסניף

052-2872070

אלונה אלט

גזברית

052-3709358