במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

חברי מליאת המועצה

 

חברי מליאת המועצה

שם

טלפון

דוא"ל

חיים מנדל שקד - ראש המועצה

054-2017777

haim@har-adar.muni.il

 

עמיר אריהן

050-6215177

amir.arien@gmail.com

פנינה בן עמי איצקוביץ

050-6214186

pnina.benami@gmail.com

 

נתלי שחף

052-3832585

noosch@gmail.com

שרון צ'רקסקי

052-8977305

sharonc111@gmail.com

חן פיליפוביץ

050-5338688

chenf@017.net.il
מירי רחמים 050-8713273 Rahamim.miri@gmail.com
מיכה צוראל

052-2872070

zurelm@bezeqint.net
שי רטר 050-6236206 shay@pua.gov.il