במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

דוחות כספיים מפורטים

דוחות כספיים מבוקרים:

לדו"ח כספי מבוקר לשנת 2017 לחצו כאן

לדו"ח כספי מבוקר לשנת 2016 לחצו כאן

לדו"ח שנתי מבוקר לשנת 2015 לחצו כאן

לדוח כספי מבוקר לשנת 2014 לחצו כאן

לדו"ח כספי מבוקר 2013 הקלק/י כאן

לדו"ח כספי מבוקר 2012 הקלק /יכאן

לדו"ח כספי מבוקר 2011 הקלק/י כאן

לדו"ח כספי מבוקר 2010 הקלק/י כאן

לדו"ח כספי מבוקר 2009 הקלק כאן

לדו"ח כספי מבוקר 2008 הקלק/י כאן

לדו"ח כספי מבוקר 2007 הקלק/י כאן

לדו"ח כספי מבוקר 2006 הקלק/י כאן