במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

חוקי עזר עירוניים

לחוק עזר שמירת הניקיון הקלק/י כאן

לחוק עזר הצמדה למדד הקלק/י כאן

לחוק עזר אגרת מבני ציבור ופיתוח שטחים ציבוריים הקלק/י כאן

לחוק עזר מבנים מסוכנים הקלק/י כאן

לחוק עזר היטל ואגרת ביוב הקלק/י כאן

לחוק עזר החזקת מקלטים הקלק/י כאן

לחוק עזר אספקת מים הקלק/י כאן

לחוק עזר העמדת רכב וחנייתו הקלק/י כאן

לחוק עזר צעצועים מסוכנים הקלק/י כאן

לחוק עזר הפיקוח על מכירת בשר הקלק/י כאן

לחוק עזר שירותי שמירה הקלק/י כאן

לחוק עזר אחזקת כלבים וחתולים הקלק/י כאן

לחוק עזר מודעות ושלטים הקלק/י כאן