גודל פונט גודל פונט גודל פונט
ערוץ הyoutube של המועצה עמוד הפייסבוק של המועצה
הר אדר הר אדר הר אדר
תוכן

ספר טלפונים

שם משפחה שם פרטי סלולרי טלפון בית כתובת דוא"ל
צדוק בני 526404043 25002311
מבוא הכפר 43
צדוק יובל 504661200 779610481
נוף הרים 55
צוברי איתן 542888068 25345191
האורן 17
צוויג שלמה 508761311 26788576
0508761211
מבוא התאנה 5
צוראל מיכאל 0522872070 5340292
מבוא החרוב 2
צורף יצחק 506777701 25333878
נוף הרים 143ב\'
צח נועם 526867755
מבוא האגוז 8
צייגפינגר מנחם מ052352718 25340056
נוף הרים 72
צייכנר ברנלי 0544873281 5345234
האלון 95
צפתי אילנה 505404020 25334478
נוף הרים 169