מירי אלמליח
מזכירת המועצה

קתי לוי
מנהלת הדואר
050-6426418