מירי אלמליח
מזכירת המועצה
02-6293120

קתי לוי
רכזת הסעות ומנהלת מחלקת דואר
050-6426418